EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Качмар

Назад

УДК: 330.3:338.43

О. В. Качмар

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інвестування людського капіталу аграрних підприємств у цілому та на окремих етапах його формування, використання та відтворення. У статті визначено об'єкти реалізації інвестиційних ресурсів у людський капітал. Наведено класифікацію джерел інвестицій у людський капітал, які умовно поділено на дві групи: внутрішні та зовнішні. Визначено роль сім'ї, аграрних підприємств, держави та інших джерел інвестування в процесі формування людського капіталу аграрних підприємств. Виділено особливості сільськогосподарського виробництва, які впливають на здійснення інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Особлива увага у статті приділяється дослідженню витрат аграрних підприємств при інвестуванні в людський капітал на етапах його формування, використання та відтворення. Деталізовано склад витрат аграрних підприємств за відповідними групами витрат на етапі його формування.

O. Kachmar

AN INVESTMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INTO THE HUMAN CAPITAL

Summary

This article focuses on the research of human capital of investment companies as a whole and at various stages of its formation, usage and reproduction. The article defines the objects of the implementing of investment resources into the human capital. The classification of investment sources into the human capital is given in this article, which can split into two groups: internal and external. The role of family farms, an agricultural companies, state and other sources of investment are determined in the formation of human capital farms. Allocated highlight features of agricultural production affect the investment activity of agricultural enterprises. Special attention in article is given to research of the costs of agricultural enterprises by investing in human capital at the stages of its formation, usage and reproduction. The costs of agricultural enterprises are detailed under the relevant expenditure groups during its formation.

№ 16 2014, стор. 23 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 243

Відомості про авторів

О. В. Качмар

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

O. Kachmar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing of SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Як цитувати статтю

Качмар О. В. Інвестиції в людський капітал аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 23–27.

Kachmar, O. (2014), “An investment of agricultural enterprises into the human capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.