EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
І. А. Ажаман

Назад

УДК: 332.834

І. А. Ажаман

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність дослідження інвестиційного забезпечення розвитку житлового будівництва в сільській місцевості. Сформовані принципи інвестування: вільного вибору інвестором напрямів і обсягів вкладення інвестицій, добровільності, ціленаправленості інвестицій, прозорості процесу використання інвестицій при реалізації проектів будівництва, інформативності, самостійності і відповідальності, ефективності. Визначено основні законодавчо-нормативні акти, що регламентують процес інвестування в житлове будівництво. Наведено результати дослідження динаміки державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво і придбання житла у 2010—2014 рр. Проаналізовано державні видатки на сприяння розвитку житлового будівництва. Враховуючи дію законодавчо-нормативних документів щодо інвестування розвитку житлового будівництва в сільській місцевості, їх недоліки та з метою активізації будівництва житла на селі як індивідуальними забудовниками, так і господарюючим суб'єктами запропоновано створення фондів взаємодопомоги у фінансуванні будівництва житла.

I. Azhaman

INVESTMENT PROVIDING DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION IN RURAL AREAS

Summary

In this article the relevance of investment providing development of housing construction in rural areas was justified. Were formed principles of investing: the free choice of the investor directions and volumes of investments, voluntary and purpose of investment, transparency in the use of investment projects in building, informative, self-reliance and responsibility, efficiency. Main legislative and normative acts regulating the process of investing in housing identified. Results of the study of the dynamics of the state preferential crediting individual rural builders for the construction and purchase of housing in the years 2010—2014 were presented. Public expenditure on housing development was analyzed. Considering the effect of legal and regulatory documents for investment housing development in rural areas, their deficiencies and to enhance housing in rural areas as individual developers, and business entity proposed the creation of mutual funds in the financing construction of housing.

№ 16 2014, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Як цитувати статтю

Ажаман І. А. Інвестиційне забезпечення розвитку житлового будівництва в сільській місцевості. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 28–33.

Azhaman, I. (2014), “Investment providing development of housing construction in rural areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.