EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСНОЇ ІНВАРІАНТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
К. Є. Двойних

Назад

УДК: 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Є. Двойних

ЕТНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСНОЇ ІНВАРІАНТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Стаття присвячена проблемі встановлення казуального зв'язку між динамікою етнічних процесів (колективної психології та стереотипів поведінки) та інвестиційними перспективами в сучасній світовій економіці (домінування семантичної складової над політекономічною). В умовах сітьової економіки етнічний феномен має розглядатися як невід'ємна частина годувального ландшафту (екологічної ніші). Встановлення взаємовідносин між етнічними процесами та ефективністю інвестицій потребує розробки відповідних теоретичних та методологічних засад. У цьому контексті в статті розв'язується локальна задача — розглянути вплив векторних ознак та феномену лінійного прискорення стосовно етнічних процесів на інваріантну остійність міжнародних інвестицій. Усвідомлення вагомості цих факторів дозволить визначити найбільш проблемні ділянки наукового пошуку у відповідному напрямі, а також зосередити увагу на перспективних "точках росту" в дослідженні інвестиційних процесів в сучасній економіці. Насамперед, це стосується ключової проблематики сітьової економіки, як своєчасно усвідомити, яка саме діяльність є правильною замість того, щоб намагатися більш ефективно виконувати заздалегідь визначені та відомі операції.

K. Dvoynykh

THE ETHNOLOGICAL ASPECT OF INVESTMENT PROCESSES RESOURCE INVARIANCE

Summary

The article is devoted to casual interrelation establishment common problem between ethnical processes (collective psychology and behavior stereotypes) dynamic and investment perspectives in modern world economy conditions (the semantic essence dominating over the political economy one). In the neo-economy conditions dominating the ethnical phenomenon is being considered as an essential part of feeding landscape (ecological niche). Therefore, the immediate (direct) interrelation establishment between ethnical processes and investment effectiveness is requiring its own theoretical and methodological basis working out. In this context in the article is solved the local problem: to consider the ethnical processes vector features and linear acceleration phenomenon influence on international investments invariant stability. Their importance understanding permits to define the most problematical spheres for known direction science search. But also: to focus researching attention into investment sphere perspective resonance points. Primarily, it concerns to basic answer of neo-economy key question: not how more effectively provide apriority defined and known operations, but how to understand promptly — which from a number of possible kinds of activities are the right ones.

№ 16 2014, стор. 34 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.