EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Н. П. Кіркова

Назад

УДК: 330.332

Н. П. Кіркова

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Анотація

Неоднорідність природних факторів обумовлює багатий потенціал України, урізноманітнює як регіональні інвестиційні умови, так і загальнодержавні. В статті піднімається питання проблеми інвестиційної привабливості країни, яка є одним із основних чинників розвитку економіки. В роботі проведено аналіз динаміки капітальних інвестицій в Україні. Зазначені показники за регіонами підтверджують те, що політична ситуація є основним фактором спадного характеру обсягу капітальних інвестицій у країні. Виділено показові регіони за рівнем індексу інвестицій. Проаналізовано і виявлено наявність закономірностей у потоці іноземних інвестицій, для цього проведено аналіз динаміки показників їх походження та належності до галузевої і регіональної сфер. Зроблено висновки щодо зміцнення вітчизняної економіки, які грунтуються на необхідності стимулювання іноземних інвестицій для розвитку тих галузей, об'єкти яких становлять собою значний нереалізований потенціал розміщення виробничих потужностей та капіталів.

N. Kirkova

EVALUATION OF THE INVESTMENT CLIMATE'S DYNAMICS IN UKRAINE

Summary

Heterogeneity of natural factors causes rich potential of Ukraine, diversifies the regional investment conditions as well as national ones. The article raises the question of investment attractiveness' problems of the country's, which is one of the main factors of economic development. This paper analyzes the dynamics of capital investment in Ukraine. The noted indicators by region confirm that the political situation is a major factor of decreasing dynamics of capital investments volume in the country. There were highlighted exemplary regions in terms of index investments. There was analyzed and found availability of patterns in the flow of foreign investment, for these there was analyzed the indicators' dynamics, their origin and their affiliation to the sectoral and regional areas. There were made the conclusions on the strengthening of the national economy, based on the need to encourage foreign investment to develop those industries which objects represent a significant untapped potential allocation of production capacity and capital.

№ 16 2014, стор. 46 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 631

Відомості про авторів

Н. П. Кіркова

к. е. н, доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

N. Kirkova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department. Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

Як цитувати статтю

Кіркова Н. П. Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 46–50.

Kirkova, N. (2014), “Evaluation of the investment climate's dynamics in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.