EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
І. Ю. Зайцева

Назад

УДК: 338.47:629.33

І. Ю. Зайцева

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено, що існуючі підходи стосовно складу та класифікації факторів, що так чи інакше впливають на формування фінансової складової економічної безпеки підприємства характеризуються надмірним узагальненням, а це не сприяє кількісній деталізації та оцінці ступеня впливу кожної окремої складової. Автором систематизовано фактори, що впливають на формування фінансової складової економічної безпеки підприємства.

I. Zaitseva

FORMING OF SYSTEM INDEXES WHICH CHARACTERIZE FINANCIAL CONSTITUENT OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

In the article certainly, that existent approaches concerning to composition and classifications of factors which in any case influence on forming of financial constituent of economic security of enterprise characterized surplus generalization, and it is not instrumental in the quantitative working out in detail and estimation of degree of influence of every separate constituent. An author is systematize factors which influence on forming of financial constituent of economic security of enterprise.

№ 16 2014, стор. 54 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 211

Відомості про авторів

І. Ю. Зайцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

I. Zaitseva

Doctor of Economics, associate professor, manager of department of finances, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

Як цитувати статтю

Зайцева І. Ю. Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 54–56.

Zaitseva, I. (2014), “Forming of system indexes which characterize financial constituent of economic security of transport enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 54–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.