EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
А. А. Антохов

Назад

УДК: 332: 330.35: 330.88

А. А. Антохов

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті виділено ключові передумови формування ознак технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки в розрізі глобальних, економіко-інноваційних та регіоналістичних детермінант. Охарактеризовано сучасні виклики інформаційного суспільства перед економіками регіонів, формування в їх межах нооекономіки. Обгрунтовано роль регіональної економіки як осередку активізації процесів інтелектуалізації у забезпеченні знаннєвого переходу до наступного технологічного укладу.

A. Antohov

PRECONDITIONS OF TRANSITION TO THE TECHNOLOGICAL-SINGULAR STAGE OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The key prerequisites for the formation of signs singular technological and stage of development of the regional economy in terms of global, economic innovation and regionalist determinants in the article were highlighted. The current challenges of the information society to the economy of the region, forming within them nooeconomy were characterized. The role of the regional economy as a hub of activation of intellectualization in providing knowledge move to the next technological way was substantiated.

№ 16 2014, стор. 68 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 566

Відомості про авторів

А. А. Антохов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

A. Antohov

Ph.D., associate Professor of the department economic theory and management Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Антохов А. А. Передумови переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 68–72.

Antohov, A. (2014), “Preconditions of transition to the technological-singular stage of development of the regional economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.