EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. І. Волобуєв

Назад

УДК: 331.4

М. І. Волобуєв

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття підіймає проблему організації роботи тп-менеджменту виробничого підприємства. Проблема полягає в тому, що менеджери вищої ланки часто не розуміють необхідності витратити час для самоорганізації власного виробничого навантаження. Виправдання цьому вони знаходять у високому поточному навантаженні. На вітчизняному виробничому підприємстві було проведене дослідження організації роботи Генерального директора. Визначено проблеми організації робочого навантаження керівника підприємства. Головними проблемами неефективної діяльності Генерального директора були: ліберально-демократичний стиль управління, недотримання норми керованості, невизначеність зон та напрямів відповідальності заступників керівника підприємства. Результатом проведеного дослідження стала розробка та впровадження низки організаційних змін на підприємстві. Ці зміни призвели до того, що зі зменшенням часу присутності керівника підприємства безпосередньо на робочому місці збільшилась ефективність його роботи, зменшилось інформаційне навантаження на нього, оптимізувалися інформаційні потоки на підприємстві, визначено зони відповідальності посадових осіб підприємства.

M. Volobuiev

TIME MANAGEMENT MANAGER MANUFACTURING PLANT

Summary

The article raises the problem of the organization of the TP-management production company. The problem is that senior managers do not understand chastto need to spend time for self-organization of its own production load. The justification that they are in a high current load. In the domestic manufacturing company conducted research organization of the General Director. The problems of the workload of the company manager. The main problems of ineffective Director-General were: liberal-democratic style of management, failure handling rules, uncertainty zones and areas of responsibility of deputy head of the company. The result of the study was to develop and implement a number of organizational changes in the company. These changes led to the fact that with a decrease in the presence of the head of the company at the workplace has increased its efficiency, reduced information load on it, optimized information flows in the company, by-area company officials.

№ 16 2014, стор. 83 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 305

Відомості про авторів

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Volobuiev

PhD Associate Professor of Management Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Волобуєв М. І. Тайм-менеджмент керівника виробничого підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 83–86.

Volobuiev, M. (2014), “Time management manager manufacturing plant”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 83–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.