EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ КАСКАДНИХ ФОРМ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Н. В. Кармазіна

Назад

УДК: 338.45: 332.14

Н. В. Кармазіна

КОНЦЕПЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ КАСКАДНИХ ФОРМ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано конститутивно-ключові положення провадження процесів інкорпорування промислових потенціалів виробничо-економічних систем регіонів шляхом синергетично-просторово-часового міжрегіонального й міжгалузевого об'єднання виробництв за цільовим функціоналом. Сформульовано концепцію макроекономічного регулювання розвитку промисловості в регіонах на засадах реалізації технології формування каскадних форм просторової організації міжрегіональної взаємодії між сучасними РПК.

N. Karmazina

THE CONCEPT OF MACROECONOMIC REGULATION OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF FORMING A CASCADE FORMS OF SPATIAL ORGANIZATION IN THE REGIONS OF UKRAINE

Summary

The article proves the constitutive-key provisions of the implementation processes of incorporation industrial potentials of production and economic systems of regions, with synergistic-spatial-temporal interregional and intersectoral Association of manufactures on the target functionality. Formulated a concept of macroeconomic regulation of industrial development in the regions through the implementation of technologies of forming a cascade forms of spatial organization of interregional cooperation between modern PІС.

№ 16 2014, стор. 92 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 174

Відомості про авторів

Н. В. Кармазіна

доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

N. Karmazina

associate professor of department of account and audit Academy of municipal management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.