EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Л. П. Амбрик, О. П. Задворна

Назад

УДК: 336.2

Л. П. Амбрик, О. П. Задворна

СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті досліджено соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання. Обгрунтовано доцільність застосування спрощеної системи оподаткування з метою забезпечення зайнятості населення України. Встановлено роль податкової знижки у забезпеченні інвестицій у людський капітал в Україні. Визначено роль прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб у забезпеченні соціальної справедливості в оподаткуванні. Здійснено компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжної практики оподаткування доходів фізичних осіб. Досліджено, що більшість країн-членів Європейського Союзу застосовують прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. Встановлено, що принцип соціальної справедливості в оподаткуванні порушується в Україні. Проаналізовано вплив податкової соціальної пільги на реальні доходи громадян з невисоким рівнем життя. Детерміновано роль податкової соціальної пільги у підтримці сімей з дітьми. Окреслено вектори посилення соціальної складової оподаткування.

L. Ambryk, O. Zadvorna

THE SOCIAL EFFECTS OF APPLICATION OF TAX REGULATION INSTRUMENTS

Summary

The social effects of application of tax regulation instruments are investigated in the article. The expediency of simplified taxation system is substantiated aimed at providing employment in Ukraine. The role of personal tax deduction in providing investment in human capital in Ukraine is established. The role of progressive scale of personal taxation in providing social justice of taxation is determined. The comparative analysis of domestic and foreign practices of personal taxation is carried out. Most member states of the European Union are investigated to apply the progressive scale of personal taxation. The principle of social justice of taxation is established to be violated in Ukraine. The influence of tax social incentive on real incomes of citizens with low standard of living is analyzed. The role of tax social incentive in supporting families with children is determined. The vectors of fostering the social component of taxation are outlined.

№ 16 2014, стор. 98 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 264

Відомості про авторів

Л. П. Амбрик

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

L. Ambryk

Candidate of economic sciences, senior teacher of department of taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil


О. П. Задворна

випускниця, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

O. Zadvorna

Alumnus, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Амбрик Л. П., Задворна О. П. Соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 98–102.

Ambryk, L. and Zadvorna, O. (2014), “The social effects of application of tax regulation instruments”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.