EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВИДАВНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Т. С. Онисенко

Назад

УДК: 338.436

Т. С. Онисенко

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВИДАВНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

Перехід економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку зумовлює необхідність змін в управлінні економічною системою як держави, так і окремих підприємств. Вітчизняні видавничі підприємства не стали винятком. Прагнення до забезпечення стійких тенденцій економічного зростання вітчизняних видавництв змушує їх до пошуку новітніх шляхів підвищення ефективності функціонування.
Однією з головних умов формування конкурентоздатної стратегічної перспективи розвитку видавничих підприємства є їх інноваційна активність. Саме тому у статті порушуються питання необхідності оптимізації фінансування впровадження різного роду інновацій на видавничих підприємствах.
У статті досліджено методичні підходи до фінансування впровадження інновацій видавничих підприємств з використанням економіко-математичних методів. Визначено специфічні особливості фінансування інновацій та критерії, які необхідно при цьому враховувати. Запропоновано концептуальну модель оптимізації фінансування впровадження інновацій видавничих підприємств.

T. Onysenko

OPTIMIZATION OF FINANCING INNOVATION IMPLEMENTATIONS IN PUBLISHING HOUSES

Summary

The new, modern reality of Ukraine economy shows that we need changes in the management on high level economic system. The same situation presents in individual enterprises. Domestic publishing companies were not exception. However, stable growth trend of domestic publishers forcing them to seek new ways to enhance the functioning.
One of the main conditions for the formation of competitive strategic perspective of publishing companies is their innovative activity. That does why the article raises questions need to optimize the financing of various kinds of innovation in publishing companies.
The article is aimed to research methodological approaches to financing innovation publishing enterprises in the economic and mathematical methods. Identified specific characteristics of innovation financing and criteria that need to be borne in mind. Conceptual model of optimization of financing innovation publishing enterprises.

№ 16 2014, стор. 107 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

Т. С. Онисенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Onysenko

PhD student, at the Department of Enterprise Economics of the Faculty of Economics at Taras Shevchenko Kyiv National University

Як цитувати статтю

Онисенко Т. С. Оптимізація фінансування впровадження інновацій видавничими підприємствами. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 107–111.

Onysenko, T. (2014), “Optimization of financing innovation implementations in publishing houses”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 107–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.