EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
О. М. Моісеєнко

Назад

УДК: 658.3

О. М. Моісеєнко

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано проблему формування сучасної інституційної системи економічної влади України. Автор підкреслює, що формування сучасної інституціональної системи економічної влади України є на сьогодні актуальним завданням економічної науки і практики. Автор приходить до висновку, що в Україні наразі склалася ситуація, що потребує якісної зміни економічної моделі розвитку та відповідних глибинних зрушень у структурі власності та інших інститутів, у тому числі економічної влади. Щоб уникнути поглиблення економічної, фінансової та соціальної кризи з потенційними серйозними наслідками для економіки і добробуту, економічну модель України має бути переорієнтовано зі стимулювання та фінансової підтримки великого фінансово-промислового капіталу на розвиток конкуренції, оптимізацію регулятивних функцій держави та її ролі в національному процесі відтворення, усіляку активізацію малого і середнього бізнесу.

O. Moiseienko

SHAPING MODERN INSTITUTIONAL SYSTEM OF ECONOMIC POWER IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the problem of the formation of the modern institutional system of economic governance in Ukraine. Author emphasizes that the formation of the modern institutional system of economic power in Ukraine is today an urgent task of economic science and practice. The author concludes that Ukraine is now a situation that requires a qualitative change in economic development model and the relevant underlying changes in the ownership structure and other institutions, including economic power. To avoid deepening economic, financial and social crisis with potential serious consequences for the economy and welfare, Ukraine's economic model must be reoriented to encourage financial support and large financial and industrial capital to the development of competition, optimizing regulatory functions of the state and its role in the national process of reproduction, every possible revitalization of small and medium sized businesses.

№ 16 2014, стор. 118 - 123

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

О. М. Моісеєнко

аспірант, Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", м. Харків

O. Moiseienko

graduate student, Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy", Kharkiv

Як цитувати статтю

Моісеєнко О. М. Проблема формування сучасної інституційної системи економічної влади України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 118–123.

Moiseienko, O. (2014), “Shaping modern institutional system of economic power in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 118–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.