EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
В. В. Олійник

Назад

УДК: 351:378

В. В. Олійник

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку післядипломної та бізнес-освіти в контексті модернізації її структури на засадах утворення єдиного Європейського простору вищої освіти. Обгрунтовано важливість державного управління в забезпеченні попиту на підвищення якісних параметрів кваліфікації практичних працівників через взаємозв'язок економічних мотивів людей та держави, який полягає у сприянні поліпшенню відносин людини до свого економічного становища й оточення, ліквідації різних матеріальних й духовних дефіцитів, "вузьких місць" в особистому споживанні, а також у забезпеченні насичення попиту і зростанні якості навчання в системі післядипломної освіти.

V. Oleinik

FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

Summary

This paper investigates the features of postgraduate and business education in the context of the modernization of its structure on the basis of the single European Higher Education Area. Proved the importance of governance to ensure increasing demand for quality parameters qualifications of practitioners through the relationship of economic motives of people and the state, which is to promote the improvement of human relations to their economic situation and environment , elimination of various material and spiritual deficits, "bottlenecks" in private consumption and to ensure the saturation of demand and increase the quality of training of postgraduate education.

№ 16 2014, стор. 146 - 149

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 453

Відомості про авторів

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

Як цитувати статтю

Олійник В. В. Перспективи державного управління розвитком післядипломної освіти в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 146–149.

Oleinik, V. (2014), “Future development public administration postgraduate education in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 146–149.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.