EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Н. А. Караван

Назад

УДК: 338.938

Н. А. Караван

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглянуто склад інвестиційних ресурсів підприємства, які є невід'ємною складовою його власного та боргового капіталу. Сформульовано мету та принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства. Вказано на необхідність забезпечення оптимальної структури інвестиційних ресурсів з метою максимізації кінцевих фінансових результатів та мінімізації ризику інвестиційної діяльності. Узагальнено існуюче методичне забезпечення оптимізації інвестиційних ресурсів. Виділено етапи оптимізації інвестиційних ресурсів у просторі та часі, дотримання яких дозволить сформувати інвестиційний портфель, який забезпечить найбільший приріст вартості капіталу підприємства з урахуванням особливостей реалізації кожного проекту. Механізм застосування кожної методики продемонстровано на умовних прикладах.

N. Karavan

FEATURES OF INVESTMENT RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Summary

The components of investment resources of the enterprise, which is an integral part of its equity and debt capital. Formulated goals and principles of investment resources company. The necessity of optimum structure of investment resources to maximize end financial results and minimize the risk of investment. Existing methodological support optimize investment resources. Highlight stages of optimization of investment resources in space and time, the observance of which will form a portfolio of investments that will provide the greatest capital appreciation businesses considering implementation details of each project. The mechanism of application of each technique demonstrated in the hypothetical example.

№ 17 2014, стор. 6 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

N. Karavan

PhD in Economics, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology, Dniprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Караван Н. А. Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 6–9.

Karavan, N. (2014), “Features of investment resources of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.