EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАДИЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Р. В. Лавров

Назад

УДК: 330: 336

Р. В. Лавров

ТРАДИЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті представлено результати ретроспективного аналізу основних напрямів й пріоритетів розвитку традиційних і фінансово-інноваційних банківських технологій. Досліджено практичну значимість теорії фінансового посередництва в контурі посилення диспропорцій макроекономічної структури. Викладено авторське бачення та оригінальні підходи до вирішення актуального наукового завдання.

R. Lavrov

TRADITIONAL AND FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BANK ACTIVITY

Summary

In this article the results of retrospective analysis of major directions and priorities of development of traditional and financial innovative technologies in bank activity are presented. Practical value of financial intermediation theory in the line of intensification of disproportions of macroeconomic structure is investigated. Author's vision and original approaches to the solution of actual scientific problem is stated.

№ 17 2014, стор. 31 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

R. Lavrov

cand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

Як цитувати статтю

Лавров Р. В. Традиційні та фінансові інноваційні технології в банківській діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 31–36.

Lavrov, R. (2014), “Traditional and financial innovative technologies in bank activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.