EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
С. Р. Леськів, Т. Б. Процюк

Назад

УДК: 338.45

С. Р. Леськів, Т. Б. Процюк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У науковій статті наведено сутність змісту поняття "розвиток підприємства". Представлено механізм розвитку підприємства (з урахуванням діючої практики функціонування суб'єктів господарювання у контексті ринкових відносин), який грунтується на таких параметрах: освітньо-фаховий потенціал персоналу, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємства. Запропоновано ключові показники (з бізнес-індикаторами) для обчислення інтегрального рівня розвитку промислового підприємства, а саме: рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу персоналу; рівень масштабності розвитку підприємства; рівень якості розвитку підприємства.

S. Leskіv, T. Protsiuk

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

In the scientific article it is defined the essence of content of the concept "development company". It is presented the mechanism of the company (including the current practices of entities in the context of a market economy), which is based on the following parameters: educational and professional personnel potential, competitiveness and investment attractiveness of the company. A key performance indicators (indicators of business) for calculating the integral level of development of industrial enterprise, namely the level of education and professional capacity of staff; level scale enterprise development; the quality of the enterprise.

№ 17 2014, стор. 42 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

С. Р. Леськів

магістр права, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

S. Leskіv

master of law, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


Т. Б. Процюк

к. е. н., член-кореспондент Української академії наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

T. Protsiuk

Ph.D in Economics, member of the Ukrainian Academy of Sciences, assistant professor, Department economic and legal disciplines, National Academy of Internal Affairs, Kiev

Як цитувати статтю

Леськів С. Р., Процюк Т. Б. Концептуальні засади розвитку промислового підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 42–44.

Leskіv, S. and Protsiuk, T. (2014), “Conceptual principles of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 42–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.