EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РІВНЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ
К. В. Куценко

Назад

УДК: 336.71

К. В. Куценко

ВПЛИВ РІВНЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ

Анотація

Метою статті є дослідження взаємозв'язку між рівнем репутаційного капіталу банку та його конкурентоспроможності. Проведене дослідження дало змогу виявити прямий вплив репутаційного капіталу на створення стійких конкурентних переваг, що в свою чергу сприятиме високому рівню конкурентоспроможності банків. Одночасно низький рівень репутаційного капіталу чи негативна ділова репутація банківських установ призводять до підвищення репутаційного ризику, що може спричинити цілу загроз, які негативно впливатимуть на діяльність банку в цілому, а також знизять рівень його конкурентоспроможності. Відповідно існує необхідність створення інтегрального показника рівня репутаційного капіталу для банків, що дасть змогу підвищити якість управління конкурентоспроможністю банківських установ та знизить ряд ризиків, що виникають під час функціонування банків.

K. Kutsenko

INFLUENCE OF THE LEVEL OF REPUTATION CAPITAL ON THE BANK'S COMPETITIVNESS

Summary

The aim of this paper is to study the relationship between the level of reputational capital of the bank and its competitiveness. The study made it possible to identify the direct impact of reputational capital to create sustainable competitive advantage, which in turn contribute to the high level of competitiveness of banks. At the same time low reputational capital or negative goodwill of banks lead to increased reputational risk that may cause a threat that adversely affect the performance of the bank as a whole, as well as reduce the level of competitiveness. Accordingly, there is a need to establish an integrated indicator of reputation capital for banks that will help improve the quality of governance competitiveness of banks and reduce a number of risks that arise during the operation of banks.

№ 17 2014, стор. 69 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

К. В. Куценко

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

K. Kutsenko

PhD student, University of Banking of the National bank of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Куценко К. В. Вплив рівня репутаційного капіталу на конкурентоспроможність банків. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 69–71.

Kutsenko, K. (2014), “Influence of the level of reputation capital on the bank's competitivness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 69–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.