EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
М. В. Калашник

Назад

УДК: 332.14:339.9

М. В. Калашник

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності регіонів України на сучасному етапі світового розвитку. Проаналізовано показники обсягу та інтенсивності міжнародної торгівлі регіонів України. До показників обсягу було віднесено обсяги експорту, імпорту, зовнішньоторгівельного балансу та зовнішньої торгівлі, до показників інтенсивності: експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти. Проаналізовано загальний рівень активності зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Виявлено значні відмінності у міжнародній торгівлі товарами та послугами як в регіональному розрізі так і на загальнонаціональному рівні. Здійснено групування регіонів України відповідно до рівня їх залежності від зовнішньої торгівлі. Досліджено основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України в глобальному контексті. Проаналізовано вплив світової фінансової кризи на динаміку обсягів вітчизняного імпорту та експорту.

M. Kalashnik

DYNAMICS OF MAIN INDICATORS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY REGIONS OF UKRAINE

Summary

The article investigates the dynamics of the main indicators of foreign economic activity of regions of Ukraine at the present stage of world development. The indicators of volume and intensity of international trade of regions of Ukraine are detailed analyzed. The volume indicators include exports, imports, trade balance of foreign trade and foreign trade volume of trade. The intensity indicators include export quota, import quota and the quota of foreign trade turnover. The overall assessment of the level of activity of foreign economic activities of the regions of Ukraine was analyzed. Significant differences in international trade in goods and services as in the regions and at the national level were found. According to the level dependence on foreign trade was formed groups of regions. The main trends in the development of foreign economic activities of the regions of Ukraine in modern global context were formulated. Іmpact of the global financial crisis on the domestic dynamics of imports and exports was analyzed.

№ 17 2014, стор. 72 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 670

Відомості про авторів

М. В. Калашник

здобувач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

M. Kalashnik

postgraduate student, Department of international economics, Cherkasy state technological university, Cherkasy

Як цитувати статтю

Калашник М. В. Динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 72–76.

Kalashnik, M. (2014), “Dynamics of main indicators of foreign economic activity regions of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.