EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИЧНА РЕНТА ЯК ФОРМА ВИЯВУ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПОЛІТИЧНОМУ РИНКУ
О. В. Грушко

Назад

УДК: 330.101

О. В. Грушко

ПОЛІТИЧНА РЕНТА ЯК ФОРМА ВИЯВУ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПОЛІТИЧНОМУ РИНКУ

Анотація

Посилення ролі держави у сучасному суспільстві веде до розширення функцій держави політичними суб'єктами для реалізації власних інтересів з метою отримання додаткового доходу на політичному ринку. Така поведінка суб'єктів політичного ринку отримала назву "рентоорієнтованої", а сам процес — "пошук політичної ренти". Завдяки неоінституціональній теорії та її методології можна пояснити, чому виникає це негативне явище для суспільства. Боротьба за привласнення політичної ренти характерна для будь-якої економічної системи, адже особистий інтерес є головним рушійним мотивом економічної діяльності. У статті досліджено суть, механізм та основні інструменти пошуку політичної ренти.

A. Grushko

POLITICAL RENT AS A FORM OF MANIFESTATION RENT-SEEKING BEHAVIOR AT THE POLITICAL MARKET

Summary

Strengthening of role of the state in the modern society conduces to expansion of functions of the state by political subjects for realization their own interests with the purpose to receipt the additional profit at the political market. Such a behavior of the subjects of the political market got the name — "rent seeking", and this process — "search of the political rent". Thanks to the new institutional theory it is possible to explain why this negative process for our society appears. Fight for the appropriation is characteristic for every economic system, as the personal interest is the main motive reason of economic activity. In the article is investigated essense, structure and main instruments of the search of political rent.

№ 17 2014, стор. 94 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

О. В. Грушко

магістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

A. Grushko

master, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Грушко О. В. Політична рента як форма вияву рентоорієнтованої поведінки на політичному ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 94–97.

Grushko, A. (2014), “Political rent as a form of manifestation rent-seeking behavior at the political market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 94–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.