EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ
Л. П. Тимощик

Назад

УДК: 330.1

Л. П. Тимощик

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ

Анотація

Визначено актуальні питання оцінки об'єктів нерухомості. Автором проведений аналіз теоретичних, нормативних та практичних засад визначення підходів до оцінки об'єктів нерухомості, що дає змогу стверджувати про необхідність внесення відповідних змін до Національного стандарту "Оцінка нерухомого майна" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28 жовтня 2004 р. у частині розширення підходів до оцінки нерухомого майна. Розроблено пріоритетні заходи вдосконалення нормативних засад оцінки об'єктів нерухомості. Доведено доцільність застосування ринкових регуляторів при здійсненні оцінки об'єктів нерухомості. Як результат запровадження такої бази даних покращиться якість оцінки об'єктів нерухомості відповідно до їх реальної ринкової вартості, а також слугуватиме виведенню з тіньового ринку угод з нерухомістю.

L. Tymoshchyk

THEORETICAL APPROACHES TO VALUATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF PROPERTY MANAGEMENT

Summary

There are determined the urgent question of real estate appraisal. The author analyzes the theoretical, normative and practical foundations of defining approaches to the assessment of real estate, which suggests the need to make appropriate changes in the National Standard "Assessment of real property", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1442 of 28 October 2004 regarding expansion of approaches to a real estate appraisal. The priority measures of improvement of regulatory principles of real estate appraisal are developed. The feasibility of market regulators of real estate items appraisal is evinced. As a result, the introduction of such a database will improve the quality of real estate valuation in accordance with its fair market value, as well as remove real estate transactions from the shadow market.

№ 17 2014, стор. 98 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 482

Відомості про авторів

Л. П. Тимощик

к. е. н.

L. Tymoshchyk

PhD economics

Як цитувати статтю

Тимощик Л. П. Теоретичні підходи до оцінки об'єктів нерухомості як важлива компонента управління власністю. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 98–102.

Tymoshchyk, L. (2014), “Theoretical approaches to valuation as an important component of property management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.