EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКСПАНСІЇ КИТАЙСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ
А. В. Шаповал

Назад

УДК: 339

А. В. Шаповал

ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКСПАНСІЇ КИТАЙСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

Анотація

В статті розглянуто інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних ринках. Виявлено, що значне зростання обсягів китайських інвестицій за кордоном забезпечує експансію китайського корпоративного сектору на усіх ринках глобального простору. Головними цілями корпорацій, що здійснюють свою діяльність за кордоном є забезпечення держави необхідними джерелами сировини; освоєння нових споживчих ринків для товарів китайського виробництва; поширення політичного та економічного впливу на міжнародній арені.

A. Shapoval

INVESTMENT BASICS EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN GLOBAL MARKETS

Summary

The article provides an explanation of the main expansion investment principles of Chinese corporations in the global markets. Also research emphasis significant increase in Chinese investment abroad and provides expansion of the Chinese corporate sector in all markets of the global space. Pointed up, that the main goals of corporations which operate abroad is to provide the state relevant sources of raw materials; development of new consumer markets for Chinese goods production; distribution of political and economic influence in the international arena.

№ 17 2014, стор. 103 - 108

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

А. В. Шаповал

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Shapoval

postgraduate, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Шаповал А. В. Інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних ринках. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 103–108.

Shapoval, A. (2014), “Investment basics expansion of chinese corporations in global markets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 103–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.