EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Л. А. Мельник, В. С. Толуб'як

Назад

УДК: 351.522.4

Л. А. Мельник, В. С. Толуб'як

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто досвід зарубіжних країн щодо врегулювання проблем зайнятості населення та обгрунтовано удосконалення державної політики зайнятості в Україні в умовах сьогодення. Проаналізовано підходи щодо застосування активних та пасивних заходів політики зайнятості в європейських країнах та встановлено частку розподілу коштів на реалізацію цих заходів. Встановлено рівень зайнятості населення в країнах Європейського Союзу та Україні. Розглянуто групи методів для розробки, прийняття та реалізації регуляторних дій держави у сфері ринку праці. На основі зарубіжного досвіду визначено напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в Україні.

L. Melnyk, V. Tolub'yak

SETTLEMENT OF EMPLOYMENT ISSUES IN FOREIGN COUNTRIES: AN EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The article discusses the experience of foreign countries to resolve problems of employment and reasonable improvement of the state employment policy in Ukraine in today's conditions. The approaches on the use of active and passive employment policy measures in Europe and set the share of distribution of funds to implement these measures. The level of employment in the European Union and Ukraine. We consider groups of methods for developing, adopting and implementing regulatory actions of the state in the labor market. Based on international experience directions of improvement of state regulation of employment in Ukraine.

№ 17 2014, стор. 109 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 245

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. н. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Melnyk

c.n.derzh.upr., Assistant Professor of management of public health care,. The National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine


В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Tolub'yak

d.n.derzh.upr., Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Мельник Л. А., Толуб'як В. С. Врегулювання проблем зайнятості в зарубіжних країнах: досвід для України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 109–114.

Melnyk, L. and Tolub'yak, V. (2014), “Settlement of employment issues in foreign countries: an experience for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 109–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.