EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Є. А. Вилгін

Назад

УДК: 351:69

Є. А. Вилгін

СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Визначено зміни на вітчизняному будівельному ринку, що відбулись у правовому регулюванні інвестиційної діяльності в будівельній галузі. Досліджено проблеми державного регулювання та координації інвестиційно-будівельної діяльності на території Україні. Доведено необхідність створення і законодавчого визначення механізму і складових його інструментів, що забезпечують ефективний моніторинг розвитку кон'юнктури і вироблення рекомендації з метою формування і реалізації політики в інвестиційно-будівельному комплексі, що враховує сучасний стан економіки, її короткострокові і довгострокові перспективи.
Умовою стабілізації і зростання конкурентоспроможності регіонального інвестиційно-будівельного комплексу в умовах економічної кризи визначено зміцнення державного сектора. З метою підвищення економічної стійкості будівельних підприємств у регіонах запропоновано вдосконалити систему державних закупівель, створюючи рівні умови для постачальників, розвиваючи конкуренцію.

E. Vylhin

STRATEGIC TOOLS REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Summary

The changes in the domestic construction market, which took place in the legal regulation of investment activity in the construction industry. The problems of state regulation and coordination of investment and construction activities on the territory of Ukraine. The necessity of creating and defining legislative mechanism and its constituent instruments that ensure effective monitoring of the situation and making recommendations to the formation and implementation of policy in investment and construction industry, taking into account the current state of the economy, its short-term and long-term prospects.
The condition for stabilization and growth of competitiveness of regional investment and construction industry during the economic crisis set to strengthen the public sector. To improve the economic stability of construction enterprises in the regions proposed to improve the public procurement system, creating a level playing field for suppliers, developing competition.

№ 17 2014, стор. 115 - 118

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

E. Vylhin

Doctoral Academy of Municipal Management, PhD in Public Administration

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Стратегічні інструменти державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 115–118.

Vylhin, E. (2014), “Strategic tools regulation of regional investment and building complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 115–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.