EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
С. Л. Клименченко

Назад

УДК: 351.823.1

С. Л. Клименченко

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Проаналізовано нормативно-правовий інструментарій державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Визначено основні переваги та недоліки діючих механізмів прямої та непрямої державної підтримки аграрного сектора. Зосереджено увагу на позитивах та негативах діючої податкової бази в аграрному секторі. Визначено такий важливий вид непрямої підтримки аграрного виробництва, як активізацію розвитку інженерної та соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
Запропоновано механізм удосконалення доведення бюджетних коштів до аграрного виробництва. Для створення ефективної системи державної підтримки запропоновано звернути увагу на антикризову направленість, і зосередження уваги не тільки на фінансових ресурсах, а й на управлінських ресурсах. Доведено необхідність розробки методичних підходів до розподілу розмірів державної підтримки аграрного виробництва України.
Розглянуто проблему удосконалення земельних відносин і вибору ефективних форм господарювання. Землі аграрного призначення запропоновано включити до пільгової категорії по орендній платі.

S. Klimenchenko

TOOLS OF THE STATE SUPPORT INVESTMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Analysis of legal instruments of state support of investment activity in the agricultural sector. The main advantages and disadvantages of existing mechanisms of direct and indirect government support to the agricultural sector. The emphasis is on positive and negative current tax base in the agricultural sector. Defined as important type of indirect support agricultural production as intensification of engineering and social infrastructure in rural areas.
The mechanism of improvement of bringing the budget to agricultural production. To create an effective system of state support offered to pay attention to anti-crisis orientation and focus not only financial resources, but also on administrative resources. The necessity of the development of systematic approaches to the size distribution of state support for agricultural production in Ukraine.
The problem of improving land relations and the choice of effective forms of management. Agricultural Land designation proposed to include in the category of preferential rent.

№ 17 2014, стор. 124 - 127

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

С. Л. Клименченко

здобувач, Академія муніципального управління

S. Klimenchenko

Researcher Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Клименченко С. Л. Нормативно-правовий інструментарій державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 124–127.

Klimenchenko, S. (2014), “Tools of the state support investment in agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.