EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Л. О. Шанаєва-Цимбал

Назад

УДК: 351.131.1:332.1

Л. О. Шанаєва-Цимбал

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглядаються функції держави. Однією з основних функцій державного управління визначено охорону навколишнього середовища. Її здійснення веде до гідного та здорового проживання людини в сприятливому для її існування природному середовищі. Дане визначення функції передбачає один з головних напрямів діяльності країни, а саме: оздоровлення та охорону навколишнього середовища. Головною метою державної політики в сфері екології є збереження природних систем та раціональне використання їх ресурсів, підвищення якості життя, охорона екологічних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та забезпечення екологічної безпеки країни.

L. Shanaieva-Tsymbal

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS

Summary

The article examines the functions of the state. The main function of public administration is the protection of the environment. Its implementation leads to a worthy and healthy human habitat in a favorable natural environment. This function definition provides one of the main activities of the country, such as rehabilitation and environmental protection. The main goal of the state policy is to preserve the ecology of natural systems and rational use of resources. Also, the goal is to protect the environmental rights and legal interests of natural and legal entities, the improvement of life quality and ensuring the environmental security.

№ 17 2014, стор. 132 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 217

Відомості про авторів

Л. О. Шанаєва-Цимбал

здобувач Академії муніципального управління

L. Shanaieva-Tsymbal

Competitor Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Шанаєва-Цимбал Л. О. Охорона навколишнього середовища в системі функцій державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 132–135.

Shanaieva-Tsymbal, L. (2014), “Environmental protection in the system of public administration functions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 132–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.