EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА
О. Ю. Стоян

Назад

УДК: 351.824.11

О. Ю. Стоян

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

Анотація

Проаналізовано та систематизовано перелік та зміст законодавчих змін та реформ в енергетичному секторі, зокрема у сфері відновлювальної енергетики, що передбачені для здійснення в Україні згідно з умовами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Проведено огляд та аналіз законодавчих норм "доробку спільноти", які стосуються Договору, критеріїв відповідності законодавства України цим вимогам, та критеріїв відповідності енергетичної політики України в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії вимогам Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Досліджено стан впровадження європейських норм, стандартів та виконання зобов'язань України щодо адаптації до європейського законодавства в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії. Запропоновано та обгрунтовано основні кроки та підходи по сприянню ефективному впровадженню європейських норм, стандартів та виконання зобов'язань України щодо адаптації до європейського законодавства в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії з боку органів державної влади в Україні, методи вдосконалення нормативно-правового забезпечення механізмів державного регулювання у сфері відновлювальної енергетики у контексті приєднання України до Енергетичного Співтовариства.

O. Stoyan

IMPROVING NORMATIVE-LEGAL SUPPORT OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF ACCESSION TO THE ENERGY COMMUNITY

Summary

Analyzes and systematizes the list and the content of legislative changes and reforms in the energy sector, particularly in the renewable energy provided for implementation in Ukraine under the terms of the Treaty establishing the Energy Community. The review and analysis of legal norms "heritage community" concerning the Treaty eligibility legislation of Ukraine these requirements and eligibility criteria Ukraine's energy policy in promoting renewable energy requirements of the Treaty establishing the Energy Community. The state implementation of European norms, standards and commitments Ukraine to adapt to European legislation in the field of promotion of renewable energy sources. Proposes and approaches reasonably basic steps for improving the effective implementation of European norms, standards and commitments in Ukraine to adapt to European legislation in the field of promotion of renewable energy sources by the public authorities in Ukraine, methods to improve regulatory framework of mechanisms of state regulation in the field of renewable energy in the context of Ukraine's accession to the Energy Community.

№ 17 2014, стор. 148 - 153

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 426

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку відновлювальної енергетики України у контексті приєднання до енергетичного співтовариства . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 148–153.

Stoyan, O. (2014), “Improving normative-legal support of renewable energy development in Ukraine in the context of accession to the energy community”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 148–153.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.