EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НА РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
І. Є. Семенча

Назад

УДК: 330.3+336.7

І. Є. Семенча

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НА РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано шлях становлення та стан ринку спільного інвестування України на 2013 — 1 півріччя 2014 рр. Визначено низку проблем, що гальмують його подальший прогресивний розвиток.
Поряд з оцінкою фінансових показників діяльності запропоновано особливу увагу приділяти правовому аспекту з врахуванням змін останнього періоду, адже майбутнє утруднення взаємодії між учасниками ринку спільного інвестування України спричинить до загрозливої позиції у притоку фінансових засобів до вітчизняної економіки.
Запропоновано напрямами щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму та податкового стимулювання на ринку спільного інвестування в Україні.

I. Semencha

CURRENT STATE AND PROBLEMS IN THE MARKET OF JOINT INVESTMENT IN UKRAINE

Summary

In article ways of formation are analysed and a condition of the market of joint investment of Ukraine for 2013 — 1 half is carried out 2014 a number of problems which brake its further progressive development Is defined.
Near to an estimation of financial indicators of activity it is offered to give special attention to legal aspect taking into account changes of last period, after all the future difficulty of interaction between participants of the market of joint investment of Ukraine will lead to menacing position in inflow of financial assets to domestic economy.
Directions concerning improvement of the organizational-economic mechanism and tax stimulation in the market of joint investment in Ukraine are offered.

№ 18 2014, стор. 6 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

І. Є. Семенча

д. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

Як цитувати статтю

Семенча І. Є. Сучасний стан та проблеми на ринку спільного інвестування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 6–11.

Semencha, I. (2014), “Current state and problems in the market of joint investment in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.