EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
А. І. Мокій, О. І. Дацко

Назад

УДК: 332.14+331.35+316.334+338: 347.77

А. І. Мокій, О. І. Дацко

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті окреслено теоретико-методологічні засади формування творчого потенціалу регіону. Доведено, що на глобальному ринку праці активізувалася боротьба за талановитих працівників. За результатами проведеного соціологічного дослідження виявлено, що сьогодні у західному регіоні України кадри як стратегічний ресурс для активізації конкурентних переваг компаній активізується недостатньо; спостерігається високий рівень плинності кадрів через незадовільні показники творчого потенціалу окремих працівників; спостерігається недостатність пропозиції креативних працівників на ринку праці, засвідчені очікування зниження частки творчих працівників у західному регіоні України у майбутніх періодах. Обгрунтовано необхідність формування державної та регіональної політики розвитку та капіталізації творчого потенціалу прикордонних регіонів західних областей України. Визначено пріоритетні напрями розвитку і використання творчого потенціалу цих територій на мезо- та мікрорівні.

A. Mokij, O. Datsko

OPTIMIZATION USAGE OF WESTERN REGIONS OF UKRAINE BOUNDARY AREAS' CREATIVE POTENTIAL

Summary

The paper outlines the theoretical and methodological basis for the formation of region's creative potential. It is proved that on the global labor market struggle for talents is intensified. With the results of the sociologic research revealed that today in western Ukraine human resources as a strategic resource to enhance the competitive advantages of companies doesn't been activated enough; a high level of staff turnover due to poor performance of the individual employees' creative potential; there is insufficient proposals of creative workers in the labor market, expectations certified declining share of creative employees in western Ukraine in future periods. The necessity of the formation of national and regional policy development and capitalization of the creative potential of the border regions of Western Ukraine is argued. The priority directions of the development and use of the creative potential of these areas on meso and micro levels are determined.

№ 18 2014, стор. 21 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

А. І. Мокій

д. е. н., проф., проректор з міжнародних зв'язків тa стратегічного розвитку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, провідний науковий співробітник РФ НІСД у м. Львові

A. Mokij

PhD, Professor, Vice-Rector of ZIEIT, Senior research fellow of Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv


О. І. Дацко

к. е. н., к. т. н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень

O. Datsko

Ph.D., postdoctoral student of National Institute for Strategic Studies

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.