EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ
Т. Н. Каджаметова

Назад

УДК: 338.48

Т. Н. Каджаметова

ОЦІНКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті виявлено особливості та дано оцінку ефективності системи фінансового забезпечення регіонального ринку курортних послуг, а також чинники інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону: стратегічні напрями розвитку регіону, рентабельність і конкурентоспроможність туристично-рекреаційних закладів регіону, податкова та інвестиційна політика, інвестиційний потенціал та ризики, що дозволяють виявити такі особливості системи фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу, як нерегулярність фінансових надходжень, низький обсяг фінансування, неефективність самофінансування, збитковість, що свідчить про необхідність трансформації механізмів регулювання системи фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу курортних територій. Проаналізовано показники фінансового забезпечення туристично-рекреаційного комплексу з ранжируванням по регіонах.

T. Kadgametova

EVALUATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT OF THE REGIONAL MARKET OF RESORT SERVICES

Summary

The article reveals features and gives an estimate of efficiency of the system of financial support of regional market of resort services as well as investment attractiveness factors of tourist and recreational complex in the region: strategic directions of the region's development, profitability and competitiveness of tourism and recreational institutions in the region, tax and investment policies, investment potential and risks. Indexes of financial support of tourist and recreational complex with the ranking of the regions were analyzed.

№ 18 2014, стор. 40 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", Сімферополь

T. Kadgametova

Ph.D., associate Professor, RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University" Simferopol

Як цитувати статтю

Каджаметова Т. Н. Оцінка системи фінансового забезпечення регіонального ринку курортних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 40–42.

Kadgametova, T. (2014), “Evaluation of the system of financial support of the regional market of resort services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 40–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.