EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Будько

Назад

УДК: 65.012.45

О. В. Будько

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначається необхідність розвитку методологічних основ інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством. Вказані концепції стратегічного менеджменту, які спрямовані на прийняття управлінських рішень. Визначено сутність, значення та етапи впровадження системи збалансованих показників як інструменту стратегічного управління. Окреслено спосіб виміру ступеня досягнення стратегічних цілей через інтегральний показник. Вказано на необхідність використання нових підходів до побудови обліково-аналітичної системи як інформаційної бази системи збалансованих показників. Встановлено проблеми, пов'язані з формуванням ефективного інформаційного забезпечення системи збалансованих показників. Акцентовано увагу на використанні інтегрованої системи управління, яка включає в себе концепцію процесного управління ВРМ та комплексну інтегровану систему управління підприємством ERP. Визначено, що саме формування системи збалансованих показників в управлінському векторі обліково-аналітичної системи забезпечить якісну реалізацію стратегії розвитку підприємства.

O. Budko

BALANCED SCORECARD AND ITS INFORMATION SUPPORT OF THE MANAGEMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article determines necessity of development of methodological bases of information support of the strategic enterprise management. The concepts of strategic management have pointed, which are aimed at making managerial decisions. The essence, meaning and implementation of balanced scorecard as a strategic management tool have defined. The method of measuring the achievement of strategic objectives through an integrated indicator have outlined. The need for changes to the construction of accounting and analysis system as the information base of the balanced scorecard have suggested. Set of problems associated with the introduction and formation of an effective information support of the balanced scorecard. The attention is focused on the use of the integrated management system, which includes the concept of process management (ВРМ) and complex integrated enterprise management system ( ERP). Determined that the formation of the balanced scorecard in vector management accounting and analysis system will ensure quality implementation of the strategy of development of the enterprise.

№ 18 2014, стор. 51 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

О. В. Будько

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Head of accounting and audit department, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Будько О. В. Система збалансованих показників та її інформаційне забезпечення в управлінні стратегією підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 51–55.

Budko, O. (2014), “Balanced scorecard and its information support of the management strategy of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.