EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва

Назад

УДК: 659.19

І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено одну з сучасних форм контролю підприємницької діяльності — аудит, зокрема у роботі розкрито сутність аудиту рекламної діяльності підприємства. Авторами детально описано етапи проведення рекламної кампанії, а саме: розроблення загальної концепції рекламної кампанії, розроблення концепції рекламного повідомлення, розроблення медіа стратегії, визначення ефективності проведеної рекламної кампанії. Авторами доводиться неможливість проведення аудиту рекламної діяльності без співставлення його з етапами проведення рекламної кампанії. В статті описано послідовність проведення аудиту рекламної діяльності підприємства, а саме: аудит бюджетування рекламної кампанії, оцінювання ефективності концепції рекламного повідомлення, оцінювання ефективності рекламної продукції, медіа аудит, аудит персоналу відділу реклами та оцінювання ефективності рекламної кампанії. Таким чином, авторами розроблено власну процедуру проведення аудиту рекламної діяльності підприємства, пояснено її специфіку, особливості та перспективи застосування на вітчизняному ринку.

I. Garanina, T. Dibrova

AUDITING OF ADVERTISING ACTIVITY OF COMPANY

Summary

In this paper one of the modern forms of control of business activities — audit is researched, particularly in the essence of advertising auditing of the company. The authors describe in detail the stages of the campaign, namely the development of the general concept of advertising, developing the concept of advertising messages, developing media strategies, evaluating the effectiveness of the advertising. The authors proved the impossibility of an audit of advertising activities without comparing it with the stages of the advertising campaign. This paper describes the sequence of audit of advertising activities of the enterprise, namely: auditing advertising budgeting, evaluating the effectiveness of the concept of advertising messages, evaluating the effectiveness of advertising production, media audit, audit staff department of advertising and evaluating the effectiveness of all advertising campaigns. Thus, the authors developed their own procedure of auditing advertising of the company, explains its specificity, characteristics and prospects of the ukrainian market.

№ 18 2014, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 448

Відомості про авторів

І. І. Гараніна

аспірант кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

I. Garanina

postgraduate student of Industrial marketing department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


Т. Г. Діброва

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

T. Dibrova

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Industrial marketing department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Гараніна І. І., Діброва Т. Г. Процедура проведення аудиту рекламної діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 66–69.

Garanina, I. and Dibrova, T. (2014), “Auditing of advertising activity of company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 66–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.