EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ЩОДО ЕМІСІЇ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ
О. В. Абакуменко, К. Є. Лавров

Назад

УДК: 336.74

О. В. Абакуменко, К. Є. Лавров

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ЩОДО ЕМІСІЇ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ

Анотація

У статті побудово модель взаємозалежності між інфляцією, емісією платіжних засобів НБУ та динамікою валютного курсу. Врахування останньої дозволяє оцінювати компенсацію дефіциту (профіциту) попиту та пропозиції на валюту на купівельну здатність гривні. Побудована модель дає можливість планувати дії НБУ щодо емісії платіжних засобів та валютного регулювання і прогнозувати їх результат. Придатна вона також і для розв'язання зворотньої задачі: визначення ступеня свободи дій НБУ при заздалегідь встановленому граничному рівні інфляції.

О. Аbаkumеnkо, K. Lavrov

MODELING OF DEPENDENCE OF A CONSUMER PRICE INDEX FROM NBU ACTIVITY CONCERNING ISSUE OF MEANS OF PAYMENT AND HRYVNIA EXCHANGE RATE REGULATION

Summary

In article the interdependence model between inflation, issue of means of payment of NBU and dynamics of an exchange rate is constructed. Taking into account the dynamics of an exchange rate allows to estimate compensation of deficiency (surplus) of supply and demand on currency on purchasing power of hryvnia. Creation of model gives the chance to plan actions of NBU for issue of means of payment and currency regulation and to predict their result. It is suitable also for the solution of the return task: definition of degree of a freedom of action of NBU at in advance established inflation limit.

№ 18 2014, стор. 70 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 715

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management


К. Є. Лавров

здобувач

K. Lavrov

the applicant

Як цитувати статтю

Абакуменко О. В., Лавров К. Є. Моделювання залежності індексу споживчих цін від діяльності нбу щодо емісії платіжних засобів та регулювання курсу гривні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 70–75.

Аbаkumеnkо, О. and Lavrov, K. (2014), “Modeling of dependence of a consumer price index from nbu activity concerning issue of means of payment and hryvnia exchange rate regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 70–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.