EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
В. М. Герзанич

Назад

УДК: 339.727.22

В. М. Герзанич

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

З метою оптимізації напрямів залучення іноземних інвестицій в Україні в статті визначено три блоки заходів: економічні, інституційно-організаційні та законодавчо-правові. Економічний блок заходів запропоновано зосередити на сегменті надання податкових пільг іноземним інвесторам. Визначено види пільг, залежно від того, чи інвестор зорієнтований на реалізацію короткострокових або довготривалих інвестиційних проектів. Для короткострокових проектів доцільно встановити зменшену або нульову ставку податку та збору. Для довгострокових проектів ефективним стане зменшення бази оподаткування до нарахування податку та збору або зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору. В інституційно-організаційному плані запропоновано доповнити державні агентства із залучення інвестицій приватними. Визначено базові напрями діяльності таких агентств. Встановлено основні принципи побудови Інвестиційного Кодексу України, скерованого на підтримку державної стратегії залучення іноземних інвестицій як основного аспекту законодавчо-правової сфери.

V. Gerzanich

OPTIMIZATION OF APPROACHES CONCERNING THE FORMATION OF PRIORITIES OF ATTRACTING OF FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

Summary

In order to optimize the directions of attracting of foreign investment we defined in the article three groups of measures: economic measures, institutional and organizational measures and legislative ones. Economic measures include initially the tax incentives granted to foreign investors. We defined the types of incentives depending on terms of investment projects. For short-term projects it is expedient to set the reduced or zero tax rate. For long-term projects the reducing of tax base before tax or reducing of after-tax tax liabilities will be efficient. In the institutional and organizational aspect we proposed to add the state investment promotion agencies by private ones. We determined the activity guidelines of such agencies. Also we stated the basic principles of forming-up of Investment Code of Ukraine, aimed to approve the state strategy of attracting of foreign investment as the main aspect in legislative area.

№ 18 2014, стор. 76 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

В. М. Герзанич

аспірант, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

V. Gerzanich

graduate student, DVNZ "Uzhgorodskiy national university", Uzhgorod

Як цитувати статтю

Герзанич В. М. Напрями оптимізації підходів до формування пріоритетів залучення іноземних інвестицій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 76–80.

Gerzanich, V. (2014), “Optimization of approaches concerning the formation of priorities of attracting of foreign investment in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 76–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.