EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Попович

Назад

УДК: 334.716: 65.011.8 (045)

А. В. Попович

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті аргументовано актуальність дослідження реструктуризації як дієвого процесу структурної перебудови підприємства орієнтованого на підвищення ефективності діяльності в непостійних умовах господарювання, залежність точності прогнозів, ризиковості та результативності перетворень від теоретичної обгрунтованості механізму їх реалізації. Використовуючи моделювання як метод наукового пізнання, нормативно-правову базу та наукові джерела з питань структурної перебудови підприємств побудовано модель процесу реструктуризації, на підставі якої проведено аналіз структури та змісту зв'язків між його основними учасниками відповідно до етапів підготовки та реалізації перетворень, за результатами якого виокремлено наступні групи елементів фінансового механізму реструктуризації: фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інструменти, принципи, нормативно-правове, організаційне, методичне та інформаційне забезпечення. На підставі результатів дослідження сформульовано власне визначення терміну "фінансовий механізм реструктуризації".

A. Popovych

SUBSTANTIATION OF SYSTEMOLOGICAL ARRANGEMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF RESTRUCTURING ON THE BASIS OF MODELING ENTERPRISE'S RESTRUCTURING PROCESS

Summary

The following points are substantiated in the article: the topicality of investigation of restructuring as an effective process of the structural adjustment of an enterprise oriented on the increasing of efficiency in volatile economic conditions; the dependence of predictions' accuracy, transformations' risks and results on the theoretical substantiation of mechanism of its realization. The model of restructuring process was created owing to modeling as a scientific method, regulatory framework, and scientific literature about structural adjustment of enterprises. The analysis of the structure and the substance of connections between subjects of restructuring in accordance with stages of preparation and implementation of changes was done on the base of the created model. The following groups of elements of the financial mechanism of restructuring were distinguished: financial methods, financial leverages, financial instruments, principles, regulatory, organizing, methodical and informational support. The proper definition of the term 'financial mechanism of restructuring' was formulated.

№ 18 2014, стор. 81 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

А. В. Попович

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

A. Popovych

postgraduate student Department of finance, accounting, and audit National Aviation University

Як цитувати статтю

Попович А. В. Обгрунтування системологічного устрою фінансового механізму реструктуризації на основі моделювання процесу структурної перебудови підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 81–86.

Popovych, A. (2014), “Substantiation of systemological arrangement of the financial mechanism of restructuring on the basis of modeling enterprise's restructuring process”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 81–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.