EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
М. В. Рябокінь

Назад

УДК: 336.761

М. В. Рябокінь

ДОСВІД СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті проаналізовано деякі параметри сек'юритизації іпотечних активів, що здійснювались українськими банками. Зокрема, автор звертає увагу на дохідність іпотечних облігацій та альтернативних фінансових інструментів рефінансування іпотечних активів. У результаті аналізу зроблено висновок про відсутність вагомих вигід від емісії іпотечних облігацій у розрізі вартості залучених коштів. За допомогою емпіричних методів автором також аналізується реакція учасників фондового ринку України на факт емісії іпотечних облігацій. При цьому динаміка акцій банків-емітентів іпотечних облігацій вважається інтегральним індикатором фінансових показників таких банків та перспектив їх подальшого розвитку. Емпіричні оцінки дозволили зробити висновок про відсутність позитивного ефекту від сек'юритизації іпотечних активів на фінансовий стан банків. Узагальнюючим підсумком проведеного аналізу є те, що неліквідність вітчизняного фондового ринку та порівняно високі ставки дохідності по іпотечним облігаціям є одними з основних перепон на шляху розвитку операцій сек'юритизації фінансових активів в Україні.

M. Ryabokin

EXPERIENCE OF MORTGAGE ASSETS SECURITIZATION BY UKRAINIAN BANKS IN CONDITIONS OF DOMESTIC FINANCIAL MARKET

Summary

The paper examines some of the parameters of mortgage assets securitization carried by Ukrainian banks. In particular, the author draws attention to the profitability of mortgage bonds and alternative financial instruments for refinancing of mortgage assets. The analysis concluded no significant benefit from the issue of mortgage bonds in terms of the cost of borrowed funds. Using empirical methods the author also analyzes the reaction of the stock market of Ukraine on mortgage bonds issue. Thus, the dynamics of the shares of banks issuing mortgage bonds is considered an integral indicator of financial performance of banks and the prospects for their further development. Empirical evaluation led to the conclusion about the absence of a positive effect of securitization of mortgage assets on the financial position of banks. Synthesis result of the analysis is that the illiquidity of the stock market and the relatively high rate of return on mortgage bonds are one of the main obstacles to the development of securitization of financial assets transactions in Ukraine.

№ 18 2014, стор. 91 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

М. В. Рябокінь

здобувач кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

M. Ryabokin

post-graduate student of financial markets chair, National University of State Tax Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Рябокінь М. В. Досвід сек'юритизації іпотечних активів банками України в умовах вітчизняного фінансового ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 91–97.

Ryabokin, M. (2014), “Experience of mortgage assets securitization by ukrainian banks in conditions of domestic financial market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 91–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.