EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
Я. Я. Калат

Назад

УДК: 332.1:339.9

Я. Я. Калат

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

За участю України створені та функціонують десять єврорегіонів, діяльність яких спрямована на розвиток прикордонних регіонів держав-учасників. Особливо в сьогоднішніх умовах, єврорегіональне співробітництво мало б стати важелем, який би забезпечував стабільний розвиток прикордонних регіонів та сприяв би інтеграційним процесам. Проте і єврорегіони не використовують належно свій потенціал та можливості, що в основному пов'язано з інституційним забезпеченням їх діяльності в Україні. Аналіз складових інституту транскордонного співробітництва дозволив визначити основні особливості та недоліки інституційного забезпечення, врахування яких сприятиме активізації єврорегіонального співробітництва. В статті також визначено основні етапи створення єврорегіону.

Ya Kalat

FEATURES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF EUROREGIONAL COOPERATION IN UKRAINE

Summary

With the participation of Ukraine set up and functioning ten Euroregions which activity is directed at the development of border regions of the participants. Especially in today's environment, Euro-regional cooperation should be a lever that would provide stable development of border regions and would facilitate the integration process. However, Euroregions do not use properly their potential and opportunities that is mainly due to institutional support for their activities in Ukraine. Analysis of components institute of cross-border cooperation has allowed to identify the main features and drawbacks of institutional support, consideration of which will intensify Euro-regional cooperation. The article also identifies the main stages of the Euroregion.

№ 18 2014, стор. 98 - 103

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

Я. Я. Калат

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

Ya Kalat

postgraduate student, The National Institute for Strategic Studies

Як цитувати статтю

Калат Я. Я. Особливості інституційного забезпечення розвитку єврорегіонального співробітництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 98–103.

Kalat, Ya (2014), “Features of institutional development of euroregional cooperation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 98–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.