EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕКОМПОЗИЦІЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ DU PONT
В. О. Семенюк

Назад

УДК: 658.155

В. О. Семенюк

ДЕКОМПОЗИЦІЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ DU PONT

Анотація

У статті охарактеризовано основні підходи, що використовуються в теорії і практиці корпоративного фінансового управління для оцінки ефективності функціонування корпорацій, окреслено необхідність і особливості застосування концепції вартісно-орієнтованого управління, визначено основні критерії ефективності діяльності корпорацій, якими виступають рентабельність власного капіталу та ринкова ціна акцій. Оскільки дані показники є комплексними і інтегрованими, доцільною є їх декомпозиція на структуроутворюючі компоненти, якими є фактори операційної і фінансової ефективності. Методичний підхід, який закладений в основі моделі Du Pont, дозволив виділити шість основних факторів впливу на рентабельність власного капіталу та побудувати факторну модель ринкової ціни акцій, що поєднало в одну систему та дало можливість кількісно оцінити вплив фундаментальних фінансових факторів (структура та вартість капіталу) на ключові показники ефективності функціонування корпорацій.

V. Semenyuk

DECOMPOSITION PERFORMANCE CRITERIA FOR CORPORATIONS USING THE TEHNIQUE DU PONT

Summary

The paper describes the main approaches used in the theory and practice of corporate finance management to assess the functioning corporations, outlined the need and features of the concept of value-based management, the main performance criteria of corporations, which are the return on equity and the market price of the shares. Because these parameters are complex and integrated, it is advisable to decomposition structure-components, which are factors operating and financial performance. The methodological approach underlying model Du Pont allowed to select six main factors influencing the return on equity and build factor model of share price, which combined in one system and made it possible to quantify the impact of fundamental financial factors (structure and cost of capital) to the key indicators of the functioning corporations.

№ 18 2014, стор. 104 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

В. О. Семенюк

аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Semenyuk

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Семенюк В. О. Декомпозиція критеріїв ефективності функціонування корпорацій за допомогою методики du pont. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 104–109.

Semenyuk, V. (2014), “Decomposition performance criteria for corporations using the tehnique du pont”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 104–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.