EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
О. В. Шрамко

Назад

УДК: 336:012.23.355.1 (477)

О. В. Шрамко

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Анотація

У статті розглядаються питання впровадження внутрішнього аудиту у Збройних Силах України. Особлива увага приділена функціям та завданням Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, його структурі та результатам роботи аудиторів, проведено аналіз нормативно-правової бази щодо проведення внутрішнього аудиту у бюджетних установах та, зокрема, у Збройних Силах України. Також проаналізовано динаміку обсягів збитків у Міністерстві оборони України за певні періоди 2012—2014 років, збитки у Збройних Силах України у 2013 році. Проведено аналіз відшкодування та попередження збитків у Збройних Силах України у 2013 році. Проаналізовано матеріали аудитів відправлених до правоохоронних органів, зокрема кількості осіб притягнених до матеріальної та дисциплінарної відповідальності за 2013 рік.

A. Shramko

INTERNAL AUDIT IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE: RESULTS OF INTRODUCTION

Summary

The article deals with the implementation of internal audit in the Armed Forces of Ukraine. Particular attention is paid to the roles and missions of the Department of internal audit and financial control of the Ministry of Defence of Ukraine, its structure and the results of the auditors, the analysis of the legal framework on internal audit in public institutions and in particular in the Armed Forces of Ukraine. Also the amount of losses in the Defense Ministry of Ukraine for certain periods of 2012—2014 years, losses in the Armed Forces of Ukraine in 2013. The analysis of compensation and prevention of losses in the Armed Forces of Ukraine in 2013. Analysis of audit materials sent to law enforcement agencies, including the number of people attracted to the financial and disciplinary liability for 2013 year.

№ 18 2014, стор. 110 - 113

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 360

Відомості про авторів

О. В. Шрамко

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Shramko

adjunct, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Шрамко О. В. Внутрішній аудит у збройних силах України: результати впровадження. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 110–113.

Shramko, A. (2014), “Internal audit in the armed forces of Ukraine: results of introduction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 110–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.