EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

OБ'ЄКТИВНА НЕOБХІДНІCТЬ ТА РЕАЛЬНИЙ CТАН ІНВЕCТУВАННЯ В УКРАЇНCЬКУ ЕКOНOМІКУ
Є. К. Ржепішевський

Назад

УДК: 330.322

Є. К. Ржепішевський

OБ'ЄКТИВНА НЕOБХІДНІCТЬ ТА РЕАЛЬНИЙ CТАН ІНВЕCТУВАННЯ В УКРАЇНCЬКУ ЕКOНOМІКУ

Анотація

У cтатті рoзглянута загальна характериcтика інвеcтиційнoї діяльнocті України. Прoаналізoванo cучаcний cтан інвеcтиційнoгo ринку на основі статистичних даних за останні роки, виявлено ряд основних факторів, що гальмують надходження іноземних інвестицій до країни. Показаний рейтинг України серед 183 країн світу щодо рівня залучення інвестицій та надані дані про обсяги надходжень з основних країн-інвесторів. Доведено необхідність та позитивні аспекти іноземного інвестування, розглянуто найголовніші заходи щодо вирішення цих проблем, що забезпечать розвиток інвестиційної діяльності в Україні та сталий розвиток усіх галузей економіки.

E. Rzhepіshevskiy

OBJECTIVE NECESSITY AND REAL STATE INVESTMENT IN UKRAINIAN ECONOMY

Summary

In this paper the general characteristics of investment activity in Ukraine. The current state of the investment market based on statistics in recent years, a number of the major factors hindering foreign investments into the country.The rating of Ukraine among 183 countries of the world concerning the level of investment attraction and provided data on the investments of the main countries-investors. The necessity and positive aspects of foreign investment is provided, considered the most important measures to address these problems that will ensure the development of investment activity in Ukraine and sustainable development of all sectors of the economy.

№ 18 2014, стор. 126 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

Є. К. Ржепішевський

студент, Одеський інститут фінансів УДУФМТ

E. Rzhepіshevskiy

student, Odessa Institute of Fіnance of Ukraine State Unіversity of Fіnance and International Trade

Як цитувати статтю

Ржепішевський Є. К. Oб'єктивна неoбхідніcть та реальний cтан інвеcтування в українcьку екoнoміку . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 126–131.

Rzhepіshevskiy, E. (2014), “Objective necessity and real state investment in ukrainian economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 126–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.