EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Л. М. Щербаківська

Назад

УДК: 351.378

Л. М. Щербаківська

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

Зростаюча роль регіонів у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни вимагає необхідність перегляду державної регіональної політики, ролі регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування в процесах розвитку, а також принципів взаємовідносин суб'єктів влади державного та регіонального рівнів, їх повноважень та компетенцій. Виявлено, що серед великої кількості підходів до формування відносин по лінії "центр — регіони", найбільш вдалим визнають той, що втілений у послідовній регіональній структурній політиці Європейського Союзу, яку характеризують конкретній механізми реалізації, наявність регульованої ієрархічної структури територіального устрою, багаторівнева система контролю за результатами реалізації програм.

L. Shcherbakivsky

FEATURES OF FORMATION OF STATE POLICY ON REGIONAL DEVELOPMENT: THE EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

The growing role of regions in socio-economic development may be needed to view the state regional policy, the role of regional governments and local authorities in development, and principles of relations between the authorities of the state and regional levels, their powers and competencies. Found that among a large number of approaches to the formation of the relations between the "center-regions", the most successful recognize that which is embodied in a consistent regional structural policy of the European Union, which is characterized by a specific implementation mechanisms, the presence of the controlled hierarchical structure of the territorial system, multi-control system this program.

№ 18 2014, стор. 145 - 148

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

Л. М. Щербаківська

магістр з державного управління, експерт з регіонального розвитку, м. Вінниця

L. Shcherbakivsky

master of Public Administration, expert on regional development, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Щербаківська Л. М. Особливості формування державної політики щодо розвитку регіонів: європейський досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 145–148.

Shcherbakivsky, L. (2014), “Features of formation of state policy on regional development: the european experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 145–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.