EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
І. В. Білоус

Назад

УДК: 353.9: 614.4

І. В. Білоус

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Анотація

У статті викладено результати дослідження механізмів державного регулювання щодо попередження соціально небезпечних захворювань. Здійснено аналіз ситуації в Україні стосовно поширеності соціально небезпечних захворювань та визначено їх вплив на соціально-економічний потенціал держави. Обговорюється можливість співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо поширеності соціально небезпечних захворювань на регіональному рівні. Визначено механізми впливу міжнародних організацій, а також роль та місце українських неурядових організацій в реалізації механізмів державного регулювання щодо соціально небезпечних захворювань. Розглянуто механізми багатостороннього соціального діалогу, перспективи запровадження соціального замовлення у сфері соціально небезпечних захворювань. Зроблено відповідні висновки та окреслено напрями подальших наукових досліджень.

I. Bilous

IMPLEMENTATION MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE COOPERATION OF LOCAL AUTHORITIES, EXECUTIVE AUTHORITIES, INTERNATIONAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FOR THE PREVENTION OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES

Summary

This paper presents the results of the study of mechanisms of state regulation on the prevention of socially dangerous diseases. The analysis of the situation in Ukraine regarding the prevalence of socially dangerous diseases and determined their impact on the socio-economic potential. The possibility of cooperation between local authorities, executive authorities, international and non-governmental organizations on the prevalence of socially dangerous diseases at the regional level. The mechanisms of influence of international organizations, and the role and place of the Ukrainian non-governmental organizations in the implementation of the mechanisms of regulation of socially dangerous diseases. The mechanisms of multilateral social dialogue perspective of social order in socially dangerous diseases. Corresponding conclusions and outlines directions for further research.

№ 18 2014, стор. 155 - 158

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

І. В. Білоус

к. держ. упр. заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ "Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Черкаської обласної ради

I. Bilous

PhD in Public Administration, deputy chief physician of medical Communal Establishment "Cherkassy Regional Centre for Prevention and Control of AIDS" Cherkasy Regional Council, Cherkasy

Як цитувати статтю

Білоус І. В. Реалізація механізмів державного регулювання у співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо попередження соціально небезпечних захворювань. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 155–158.

Bilous, I. (2014), “Implementation mechanisms of state regulation in the cooperation of local authorities, executive authorities, international and non-governmental organizations for the prevention of socially dangerous diseases”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 155–158.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.