EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
М. В. Сіцінська

Назад

УДК: 351.86-047.64

М. В. Сіцінська

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо розробки механізмів реалізації проекту Національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголошено, що розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони — це запобігання перетворенню країни на державу "поліцейського типу" з ознаками тоталітаризму та сприяння розвитку демократичних процесів у контрольованих суспільством силових структурах. Обгрунтовано механізми реалізації проекту Національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Доведено, що дієвий демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони — це не лише вимога сьогодення, але ї стратегічний напрям розвитку України на тривалу перспективу.

M. Sitsinska

MECHANISMS OF REALIZATION OF THE PROJECT OF NATIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article considers actual issues on development of mechanisms of realization of the project of National strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that the development of democratic civil control over the security sector and defense is to prevent the transformation of the country on the state police of the type" with signs of totalitarianism and the promotion of democratic processes in controlled society power structures. Justified, mechanisms of realization of the project of National strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. It is proved that effective democratic civilian control over the security sector and defense is not only a requirement of the day, but th strategic direction of Ukraine's development in the long run.

№ 18 2014, стор. 194 - 197

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В. Механізми реалізації проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 194–197.

Sitsinska, M. (2014), “Mechanisms of realization of the project of national strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 194–197.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.