EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Вініченко

Назад

УДК: 658.562

О. М. Вініченко

УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджені та узагальнені існуючі методи контролю діяльності підприємств. Визначено типові ознаки розподілу методів контролю на окремі методичні прийми та способи контролю. Встановлено, що методи контролю поділяються на документальні і фактичні, загальнонаукові і власне методичні, методичні прийоми проведення і методичні прийоми організації контролю. Удосконалено поняття методу контролю, що відповідає сучасним вимогам до проведення контролю. Запропоновано загальний критерій розподілу методів контролю на методичні прийоми. На нашу думку, таким критерієм має бути мета контролю. Вказане нововведення спростить планування контролю та забезпечить більш раціональний підхід до його проведення. Визначено напрям подальшого розвитку теми контролю, який має бути у розмежуванні видів контролю та його методів на окремі групи понять. Тобто вид контролю не може бути його методом і навпаки.

O. Vinichenko

GENERALIZATION OF THE ENTERPRISE PERFORMANCE CONTROL METHODS

Summary

The existing enterprise performance control methods have been studied and generalized. The typical characteristics of the controlling methods into individual methodical techniques and ways of control have been described. The controlling methods have been classified into documentary and factual, general scientific and methodical, methodical ways of the control conduction and organization. The term controlling method has been improved to meet modern standards of the control organization process. The general criteria of division the controlling methods into methodical ways have been given. To the point of view of the author such criteria can be the purpose of control. The given innovation can improve the control planning system and provide more rational approach to its conduction. The directions of the further development of the subject of control can be in the division of the ways and methods of control into individual groups of terms. In particular, the way of control cannot serve as the method and vice versa.

№ 19 2014, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 722

Відомості про авторів

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Вініченко О. М. Узагальнення методів контролю діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 10–15.

Vinichenko, O. (2014), “Generalization of the enterprise performance control methods”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 10–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.