EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ МАЛОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: КОНКУРЕНЦІЯ, КООПЕРАЦІЯ, РОЗВИТОК
І. Є. Брік

Назад

УДК: 330.341

І. Є. Брік

ВЗАЄМОДІЯ МАЛОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: КОНКУРЕНЦІЯ, КООПЕРАЦІЯ, РОЗВИТОК

Анотація

У статті проаналізовано порівняльні переваги малих та великих підприємств з позицій "гіпотези Шумпетера" (на прикладі України). Із отриманих результатів випливає, що на сьогодні в українській економіці переважають великі підприємства, які фінансують і реалізують більшу частину інновацій. Проте загалом малі та великі підприємства не стільки конкурують, скільки відіграють взаємодоповнюючі ролі у процесі інноваційного розвитку. З точки зору державної політики, це означає, що поєднання переваг великого і малого бізнесу, за наявності адекватної державної підтримки та інноваційної інфраструктури й визначатиме успішність виходу економіки на шлях інноваційного розвитку. За результатами проведеного дослідження автором статті зроблені відповідні висновки та узагальнення, які можуть бути використані як у практичній, так і навчальній діяльності.

I. Brik

INTERACTION OF SMALL AND LARGE BUSINESS IN THE INNOVATION ECONOMY: COMPETITION, COOPERATION, DEVELOPMENT

Summary

The article analyzed the comparative advantages of small and large enterprises in the context of the "Schumpeter hypothesis" (the case of Ukraine). Based on our results, large enterprises are dominated in the Ukraine economy now by funded and implemented most of innovations. However, in general small and large enterprises compete not so much, as play complementary roles in the process of innovation development. The standpoint of public policy, this means that the combination of large and small enterprise's advantages with adequate government support and innovation infrastructure determines the progress on the path of innovative development. According to the reserch findings, the author of the reserch paper has drawn the relevant conclusions and generalizations which may be used both in practical and educational activities.

№ 19 2014, стор. 74 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

І. Є. Брік

аспірант кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ

I. Brik

Postgraduate Student of the Economic Theory Chair of the National University of "Kyiv Mohyla Academy", Kyiv

Як цитувати статтю

Брік І. Є. Взаємодія малого та великого бізнесу в інноваційній економіці: конкуренція, кооперація, розвиток. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 74–81.

Brik, I. (2014), “Interaction of small and large business in the innovation economy: competition, cooperation, development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 74–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.