EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НУТРІЇВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. С. Павленко

Назад

УДК: 338.43:636

О. С. Павленко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НУТРІЇВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкрито сутність стратегічного управління; представлено основні пріоритети та концепція ефективного розвитку нутріївничих підприємств; надано етапи цільового плану розвитку, сформовано модель стратегічного управління нутріївничим виробництвом на сучасному етапі; встановлено роль інформаційного забезпечення, електронного ринку та комп'ютерних мереж; розкрито зміст завдань і функцій інформаційно-консультаційних служб та відділу стратегічного управління, прогнозування та моніторингу.

O. Pavlenko

THE MAIN AREAS OF STRATEGIC MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT NUTRIA'S ENTERPRISES

Summary

In the article the essence of strategic management; the main priorities and the concept of effective development nutria enterprises; given the target stages of plan development, a model of strategic management nutria's production at the present stage; the role of information provision, e-market and computer networks; disclosed the content of the tasks and functions of information-Advisory services and the Department of strategic management, forecasting and monitoring.

№ 19 2014, стор. 97 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

О. С. Павленко

старший викладач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Pavlenko

senior lecturer department of economic theory and agricultural economics Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

Як цитувати статтю

Павленко О. С. Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 97–102.

Pavlenko, O. (2014), “The main areas of strategic management to the development nutria's enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.