EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЙОДОДЕФІЦИТ ЯК ЧИННИК РІВНЯ ЕНДОКРИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ)
Л. C. Гречух

Назад

УДК: 616.391+546.15+613.95

Л. C. Гречух

ЙОДОДЕФІЦИТ ЯК ЧИННИК РІВНЯ ЕНДОКРИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ)

Анотація

До природних чинників, що впливають на стан здоров'я, належить дефіцит йоду в компонентах навколишнього середовища. Найчастіше нестача йоду в організмі веде до порушення роботи ендокринної системи. Стаття містить результати аналізу рівня ендокринної захворюваності дитячого населення та вивчення йодного забезпечення серед дітей області. Оцінку забезпечення дитячого організму йодом проводили за допомогою визначення екскреції йоду в сечі. Сумарно по області дефіцит йоду виявлено у 12,26 % обстежених дітей, оптимальний вміст зареєстровано у 72,9 %, надмірний вміст у 14,84 %. Зроблено висновок про необхідність запровадження масової профілактики йододефіцитних захворювань як фактора удосконалення механізмів державного управління системою профілактики йододефіцтних захворювань в Україні.

L. Hrechukh

IODINE DEFICIENCY AS A FACTOR OF ENDOCRINE MORBIDITY CHILD POPULATION IVANO-FRANKIVSK REGION (TO THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM OF PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN UKRAINE)

Summary

To natural factors that affect health, belongs to iodine deficiency in components of the environment. Most iodine deficiency leads to disruption of the endocrine system. This article contains an analysis of the level of endocrine disease the child population and the study ensure of iodine among children region. Assessment ensuring the child's organism with iodine carried out by determination of urinary iodine excretion. In total in the region of iodine deficiency was found in 12,26% of the examined children, the optimal content was registered at 72,9%, excessive content of 14,84%. The conclusion about the necessity of introducing the mass prophylaxis of iodine deficiency disorders as improvement of mechanisms of public administration system of prevention of iodine deficiency disorders in Ukraine.

№ 19 2014, стор. 137 - 140

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 939

Відомості про авторів

Л. C. Гречух

асистент кафедри гігієни та екології, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

L. Hrechukh

assistant of chair of hygiene and ecology, SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University"

Як цитувати статтю

Гречух Л. C. Йододефіцит як чинник рівня ендокринної захворюваності дитячого населення івано-франківської області (до проблеми державного управління системою профілактики йододефіцитних захворювань в Україні). Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 137–140.

Hrechukh, L. (2014), “Iodine deficiency as a factor of endocrine morbidity child population ivano-frankivsk region (to the problem of public administration system of prevention of iodine deficiency disorders in Ukraine)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 137–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.