EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
О. В. Білоцький, Н. М. Гулій

Назад

УДК: 342.841: 35.072.2

О. В. Білоцький, Н. М. Гулій

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено сутність поняття, причини виникнення та класифікації заходів запобігання та протидії корупції. Охарактеризовано роль корупції у суспільства та її сутність у процесі трансформації країни. Особливу увагу акцентовано на причинах виникнення та поширення корупції в Україні. Подано особливості корупції кризового типу. Проаналізовано основні напрями боротьби з корупцією. Наведено приклади зарубіжного досвіду, зокрема шведської та сінгапурської стратегії боротьби з корупцією, а також методів боротьби з корупцією кризового типу у Сполучених Штатах Америки. Акцентовано увагу на те, що в Україні існує достатня законодавча база для ефективної боротьби з корупцією. Здійснено аналіз чинного законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення. Запропоновано шляхи подолання корупції.

O. Bilotskyi, N. Hulii

THE MAIN WAYS OF PREVENT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION IN UKRAINE

Summary

In this article the essence of the concept, reasons and classification of measures to prevent and fight against corruption are highlighted. It is characterized the role of corruption in society and its meaning in the country transformation. It is submitted the peculiarities of crisis type corruption. Particular attention is emphasized on the reasons of corruption occurrence and spread in Ukraine. It is analyzed basic directions of anti-corruption. In particular provided examples of international experience of Sweden and Singapore anti-corruption strategy and methods of combating crisis type corruption in the United States. It is analyzed the current legislation on liability for corruption offenses. The ways of fighting corruption are suggested.

№ 19 2014, стор. 176 - 179

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

О. В. Білоцький

к. ю. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

O. Bilotskyi

Ph.D. of Legal Sciences, Assistant Professor of Public Administration and Local Government Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas


Н. М. Гулій

слухач магістратури спеціальності "Державна служба", Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

N. Hulii

Magistracy Student, The specialty "Civil Service", Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Білоцький О. В., Гулій Н. М. Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 176–179.

Bilotskyi, O. and Hulii, N. (2014), “The main ways of prevent and fight against corruption in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 176–179.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.