EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Н. М. Єфіменкова

Назад

УДК: 351.82(477):330.341.11

Н. М. Єфіменкова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України в умовах інтеграції у геоекономічний простір. Наведено та розкрито зміст базових сценаріїв переходу країни на інвестиційно-інноваційну модель розвитку, а також висвітлено особливості державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в контексті їх реалізації.
Запропоновано варіанти інноваційного розвитку України на довгострокову перспективу на основі застосування системного підходу до державного управління інвестиційно-інноваційними процесами і методології М. Кондратьєва. Напрацьовано основні напрями реформування державного управління інноваційним розвитком України з урахуванням світових тенденцій.

N. Yefimenkova

THEORETICAL ASPECTS OF LONG-TERM FORECASTING OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

In the article reviews the advisability of long-term forecasting of innovation development of Ukraine in conditions of the integration in geo-economic space. Adduced and solved the content of basics scenarios of transition country to model of investment and innovation development, and the peculiarities of public administration of investment and innovation processes in the context of their implementation are considered.
The variants of innovation development of Ukraine for the long term through the application of systematic approach of public administration of investment and innovation processes and methodology of M. Kondratiev are proposed. The main directions of reforming of public administration of innovation development of Ukraine taking into account world tendencies are elaborated.

№ 19 2014, стор. 180 - 184

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

Н. М. Єфіменкова

аспірантка кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

N. Yefimenkova

Postgraduate of the Department of Economy and Regional Economic Policy, Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Єфіменкова Н. М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 180–184.

Yefimenkova, N. (2014), “Theoretical aspects of long-term forecasting of innovation development of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 180–184.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.