EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР
В. В. Бабіченко

Назад

УДК: 336.76

В. В. Бабіченко

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР

Анотація

У статті досліджуються питання, пов'язані з оцінкою економічних та правових засад розвитку корпорацій в глобальній економіці. Доповнено існуючі теоретичні положення щодо виникнення корпорацій та їх домінування на сучасному етапі. Розкрито зміст сучасних наукових концепцій теорії фірми, погляди провідних науковців на сутність фірми та її функції. Визначено основні протиріччя, що притаманні діяльності корпорацій в глобальній економіці.

V. Babichenko

ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF CORPORATIONS DEVELOPMENT: THE GLOBAL DIMENSION

Summary

In this article the issues related to the assessment of economic and legal foundations of corporations development in the global economy are researched. The existing theoretical positions about the emergence of corporations and their dominance on the modern stage are supplemented. The content of modern scientific concepts of the theory of the firm, the views of the leading scientists on the nature of the firm and its functions are disclosed. The basic contradictions inherent to the corporations activities in the global economy are determined.

№ 20 2014, стор. 10 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 225

Відомості про авторів

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

Як цитувати статтю

Бабіченко В. В. Економічні та правові засади розвитку корпорацій: глобальний вимір. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 10–13.

Babichenko, V. (2014), “Economic and legal principles of corporations development: the global dimension”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.