EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н. В. Коба

Назад

УДК: 330.14: 658.589

Н. В. Коба

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розроблено систему оцінювання людського капіталу, яка передбачає комплексне застосування кількісних та якісних методів оцінки з метою врахування всіх видів та форм знань та їх впливу на формування інтелектуального капіталу організації. Запропонована методика оцінювання людського капіталу включає три групи показників: показники оцінювання персоналу, показники оцінювання управлінських кадрів та загальні показники й показники взаємодії між двома групами працівників — персоналом та управлінцями. Крім того, з метою вірного трактування даних показників щодо їх впливу на формування та розвиток інтелектуального капіталу організації запропоновано розглядати кожен з показників як з позицій ресурсу, так і як результату управління. Автором проведена апробація запропонованої методики оцінювання в проектних організаціях газової промисловості України, які характеризуються високим рівнем наукового та інноваційного потенціалів, що обумовлює наявність та необхідність розвитку інтелектуального капіталу.

N. Koba

HUMAN CAPITAL EVALUATION AT UKRAINIAN DESIGNING ORGANIZATION OF GAS INDUSTRY

Summary

The evaluation system of human capital is developed in the paper. This system provides a comprehensive applying of quantitative and qualitative assessment methods for the purpose of considering all types and forms of knowledge and their impact on the intellectual capital of organization. The proposed evaluation method of human capital includes three groups of indicators: performance indicators of staff, performance indicators of managerial staff, overall performance indicators and indicators of interaction between two groups of workers — staff and management. Moreover every indicator is proposed to consider both from the standpoint of resource and as a management result for the correct interpretation of these indicators according their effects on the formation and development of intellectual capital. The author conducted testing of the developed evaluation method at Ukrainian designing organization of gas industry, characterized by a high level of scientific and innovation potential hence the need for development and availability of intellectual capital.

№ 20 2014, стор. 40 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 355

Відомості про авторів

Н. В. Коба

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інновацій, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів", м. Київ

N. Koba

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Innovation, International University of Finance

Як цитувати статтю

Коба Н. В. Оцінка людського капіталу в проектних організаціях газової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 40–46.

Koba, N. (2014), “Human capital evaluation at ukrainian designing organization of gas industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 40–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.