EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
О. М. Ковальова

Назад

УДК: 336.7:334.06

О. М. Ковальова

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття розкриває теоретичні та практичні аспекти участі венчурних фондів у процесах реалізації структурних реформ у стратегічних галузях економіки на умовах державно-приватного партнерства. Отримали розгляд існуючі підходи до визначення поняття "організаційно-економічне забезпечення", на основі яких було запропоновано авторське визначення організаційно-економічного забезпечення венчурного фінансування на умовах державно-приватного партнерства. Обгрунтовано форму консолідації ресурсів венчурних інститутів спільного інвестування у вигляді консорціуму. У роботі викладено основоположні принципи та функції, яких дотримується та які покладені на консорціум венчурних ІСІ. Запропонований фінансовий інструмент реалізації фінансування інфраструктурних проектів венчурними фондами — програмно-цільова облігація. Висвітлено актуальність запропонованого організаційно-економічного забезпечення в контексті необхідності оновлення та модернізації сфери інфраструктурних галузей господарства України.

O. Kovalova

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC IMPLEMENTATION OF THE VENTURE FINANCING ON THE CONDITIONS OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

An article clears up the theoretical and methodical background of the venture funds involvement in the processes of the structural reforms realization in the strategic spheres of the economy on the conditions of the public-private partnership. Existing approaches to the category "organizational and economic implementation" were analyzed in the article that formed author's definition of the organizational and economic implementation of the venture financing on the conditions of the public-private partnership. Consortium is justified as a form of the resources consolidation of the joint venture investment institutions. Basic principles and functions of the consortium of the joint venture investment institutions are expounded in the article.
The program-targeted bond is proposed in the article as a financial instrument of the realization of the infrastructure projects by the venture funds. The topicality of the organizational and economic implementation of the venture financing on the conditions of the public-private partnership is highlighted in the article in the context of the necessity to update and modernize the sphere of infrastructural branches of the economy of the Ukraine.

№ 20 2014, стор. 78 - 82

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

О. М. Ковальова

аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

O. Kovalova

postgraduate, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Ковальова О. М. Особливості організаційно-економічного забезпечення венчурного фінансування на умовах державно-приватного партнерства в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 78–82.

Kovalova, O. (2014), “Peculiarities of the organizational and economic implementation of the venture financing on the conditions of the public-private partnership”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 78–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.